Doorgaande lijn leerling coaching West-Brabant

Met onze programma’s School’s Cool en Future Click richten we ons op de kwetsbare leerling in het voortgezet onderwijs. Samen met andere coachingprogramma’s in de regio West-Brabant werken wij aan de realisatie van een doorgaande lijn in de begeleiding van kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs en op het MBO. Hiertoe heeft de Stichting School’s Cool Breda het initiatief genomen tot het oprichten van een samenwerkingsverband waarin zij samenwerkt met: De Transfercoach en Community Coaching ROC West Brabant.

Dit betekent dat de kwetsbare leerling in meer dan een fase van zijn schoolcarrière persoonlijke ondersteuning kan krijgen van een mentor. Daardoor vergroot hij zijn kans op het behalen van een diploma met een goede doorstroming naar het MBO.