Ervaringen

Ik wilde Siriuz wel proberen. Twee vrienden van mij deden het ook. Ik heb vooral geleerd te plannen en om vragen te stellen, ook in de klas. Dat helpt me nog steeds. Het samen huiswerk maken was fijn. Maar nu kan ik het echt zelf! Ik zit in 3 mavo!

Aminoud Siriuz leerling

Onze dochter Catarina, een gevoelig en verlegen meisje, kreeg in groep 8 advies kader. Via haar basisschooldocent hoorden we van Siriuz. In de eerste instantie wou Catarina niets weten van een mentor. Wij als ouders dachten dat ook. Niets was minder waar! We zijn nu heel blij dat ze een mentor heeft gehad. Het bleek dat Catarina niet op haar niveau was. Na het eerste jaar is ze ingestroomd op de mavo. Zonder hulp en goede raad van haar mentor was dat niet gelukt. Catarina is dit jaar geslaagd voor de mavo!

Vanda trotse moeder van Catarina

Het schenkt me veel voldoening om kinderen te helpen die opgroeien in gezinnen waar niet alles vanzelfsprekend gaat. Met steun en aandacht kun je een kind laten inzien dat school belangrijk is. Ook vind ik het interessant om kinderen én ouders uit andere culturen te leren kennen; ik heb inmiddels kinderen uit Turkije, Afghanistan en Turkije begeleid.

Heleen KintMentor sinds 2007