Leerlingen

Brugklasleerlingen

Het mentorprogramma van Siriuz richt zich op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

Voor een kind verandert er veel na het verlaten van de basisschool: de middelbare school is (meestal) verder weg, het schoolgebouw is groter, er zijn meer leerlingen en veel meer docenten. De dagindeling met voor elke les een andere docent en een ander lokaal is ook nieuw. Agenda’s moeten worden ingevuld en thuis moet er huiswerk worden gemaakt. Dit geldt voor iedereen die naar de middelbare school gaat. Voor kwetsbare leerlingen kunnen al deze nieuwe omstandigheden een risico vormen.
De nieuwe school heeft enige tijd nodig om problemen te signaleren. Dat kan voor sommige brugklassers te laat zijn. Met een thuismentor kunnen problemen voorkomen en vroegtijdig opgelost worden. Thuismentoren van Siriuz bieden brugklasleerlingen een steuntje in de rug. Door middel van wekelijkse huisbezoeken, gedurende een periode van anderhalf jaar tot maximaal twee jaar, helpt de mentor de leerling met alles rondom school, zoals het plannen van huiswerk, agendabeheer en andere vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren. Daarnaast biedt de mentor sociaal-emotionele ondersteuning.

Oudere leerlingen in het VO

Momenteel biedt Siriuz geen mentortrajecten aan voor oudere leerlingen in het VO.