Mentoren

Mentor worden bij Siriuz

De stap van de basisschool naar de middelbare school is voor sommige kinderen te groot. De mentoren van Siriuz helpen deze kinderen die stap toch te zetten. Dat doen zij door brugklasleerlingen bij de leerling thuis te begeleiden met het organiseren en leren van het huiswerk. Daarnaast ondersteunen zij hen bij andere schoolse zaken.

Logo-siriuz

Gedurende een periode van anderhalf jaar komt de mentor – een goed opgeleide vrijwilliger- elke week bij de leerling op huisbezoek. Naast deze wekelijkse huisbezoeken gaat de mentor, als de ouders daar prijs op stellen, met de leerling en zijn/haar ouders mee naar de ouderavonden en rapportbesprekingen op school. Ook houdt de mentor contact met de klassenmentor van het kind.

Een begeleidingstraject start officieel aan het begin van het schooljaar. De matches tussen mentor en mentorkind worden echter al gemaakt aan het einde van groep 8. Op die manier kunnen de mentor, het kind en het gezin waar het kind deel van uitmaakt elkaar al voor het nieuwe schooljaar leren kennen. In de eerste schoolweek kunnen zij meteen starten.

Tijdens de wekelijkse huisbezoeken van een thuismentor krijgt de leerling ondersteuning bij uiteenlopende schoolse zaken. Daaronder vallen het plannen en leren van het huiswerk. Ook het maken van keuzes ten aanzien van de schoolloopbaan en toekomst krijgen de aandacht. Daarnaast biedt de mentor hulp bij de sociaal emotionele ontwikkeling en vrijetijdsplanning. De mentor gaat, indien de leerling en de ouders dat op prijs stellen, mee naar ouderavonden. Ook onderhoudt de mentor contact met de klassenmentor.

Momenteel heeft Siriuz geen instroommogelijkheid voor leerlingen vanuit het VO, anders dan na de eerste maanden van de brugklas.

Begeleiding

Mentoren van Siriuz krijgen professionele begeleiding door een vaste mentor-coördinator in de vorm van een introductietraining en kleinschalige intervisie. Deze mentor-coördinator is hun vaste aanspraakpunt gedurende het hele mentoraat. Daarnaast worden hen een paar keer per jaar thema-avonden en workshops aangeboden.

Intervisie

Elke mentor maakt deel uit van een intervisiegroep van maximaal zes personen. Deze groep komt eens per zeven weken bij elkaar. Onder begeleiding van een vaste mentorcoördinator worden ervaringen uitgewisseld, knelpunten besproken en krijgt de mentor feedback. Bij twijfel, zorgen of problemen kan de mentor ook tussen de intervisiebijeenkomsten door contact opnemen met zijn/haar mentorcoördinator.

Thema-avonden en workshops

Siriuz biedt alle mentoren regelmatig interessante thema-avonden en workshops aan. Deze gaan over – onder meer – het puberbrein, het omgaan met cultuurverschillen, leerstrategieën, begrijpend lezen en effectieve communicatie met pubers.

De match met de leerling

Wij besteden veel zorg aan het maken van de juiste match tussen mentor en leerling. Dat doen wij door intakegesprekken te voeren met zowel de potentiële mentoren als met de leerlingen, hun ouders, klassenmentor of ondersteuningscoördinator. Daardoor kunnen we rekening houden met voorkeuren en competenties. Dit draagt bij aan een optimale klik met de mentorleerling.

Veiligheid binnen het vrijwilligerswerk

Siriuz doet er alles aan om de veiligheid van zowel de leerlingen als de mentoren te waarborgen. Om te zorgen voor een veilige organisatie werken we met de meldcode van de “Toolkit in veilige handen” van het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en hebben we hebben daarnaast de meldcode bij signalen van huiselijk geweld en maand ontvangen. Er is een collectieve ongevallen- een aansprakelijkheidsverzekering voor de mentoren via de gemeente Breda (Breda Actief).

Mentor worden

Bent u een goed opgeleide volwassene en heeft u tijd om een brugklasleerling te begeleiden? Meldt u dan aan als mentor. Onderwijservaring is niet nodig, wel een positieve instelling, geduld, inlevingsvermogen en enthousiasme. Het kost u circa anderhalf uur per week gedurende een periode van een tot twee jaar.

Een mentoraat levert u een rijke levenservaring op. Uw steun kan voor een leerling het verschil maken tussen voortijdige schooluitval en een succesvolle schoolloopbaan met een afsluitend diploma.

Bij de leerling thuis

Na een zorgvuldige match bezoekt een mentor zijn of haar mentorleerling wekelijks thuis. Hij/zij helpt hem of haar bij alles wat nodig is om een goede start te maken. De behoefte aan ondersteuning verschilt per leerling. In het ene geval ligt het accent op ‘leren plannen’, ‘leren leren’ en het omgaan met alle veranderingen. In het andere geval gaat de aandacht uit naar rekenen, begrijpend lezen of het vergroten van het zelfvertrouwen.

Een van de ouders is altijd thuis als de mentor er is. Zo kan de mentor met hen contact houden over het schoolleven van hun kind. Sommige ouders vinden het prettig als de mentor mee gaat naar de ouderavond. In overleg met de ouders onderhoudt de thuismentor ook contact met de school.

Een inspirerende ervaring

Veel vrijwilligers ervaren hun mentorschap als een inspirerende en levensverrijkende ervaring. Naast het bijzondere contact met hun leerling ondervinden zij gastvrijheid en vertrouwen van de ouders.

Wilt u meer weten of wilt u zich direct aanmelden als mentor, neemt u dan contact op met:
Monique Steenstra
Telefoon: 076-7370047
E-mail: msteenstra@socialworkbreda.nl