Ouders

Steun bij de overstap

Voor uw zoon of dochter is de overgang naar de middelbare school een grote stap. Ook voor u als ouder verandert er veel. Was de basisschool een vertrouwde plek waar u de leerkrachten kende en andere ouders ontmoette, op de middelbare school heeft u minder contact. De school is vaak verder weg, de schooltijden wisselen en u heeft minder zicht op uw kind.

Bij u thuis

Een thuismentor is een goed opgeleide vrijwilliger die uw kind elke week thuis komt begeleiden. Uw kind krijgt praktische adviezen en gaat samen met de mentor oefenen met zelfstandig leren. De dag en het tijdstip van het wekelijkse mentorbezoek spreekt u samen af. De thuismentor blijft meestal een uur tot anderhalf uur. Het is de regel dat altijd een van de ouders thuis is als de mentor komt. Zo houdt u contact en kunt u met de mentor overleggen.

Brugklas

De begeleiding van uw zoon of dochter start aan het begin van het eerste leerjaar op de middelbare school en duurt anderhalf tot maximaal twee jaar.
Heeft u een kind in groep 8 en denkt u dat hij of zij op de middelbare school wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. De leerkracht is meestal op de hoogte van het mentoraatsprogramma van Siriuz en onze voordrachtscriteria. Hij/zij kan uw kind bij ons aanmelden.

Zit uw zoon of dochter al in de eerste klas van de middelbare school en kan hij/zij zijn/haar draai niet vinden? Siriuz start weliswaar aan het begin van het schooljaar, maar houdt altijd enkele plaatsen vrij voor leerlingen die al enkele maanden in de brugklas zitten. In die gevallen is het meestal de zorgcoördinator die de leerling bij ons aanmeldt.

Op het voortgezet onderwijs

Op dit moment hebben wij geen reguliere instroom van VO leerlingen.

Contact met de mentor

U heeft en houdt de volledige verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van uw zoon of dochter. De thuismentor kan u wel steunen in het contact met school, bijvoorbeeld door met u mee te gaan naar de ouderavonden. Siriuz vraagt u ook toestemming om de thuismentor zelfstandig op school te laten overleggen. Dit is nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Sport of hobby

De mentor helpt uw kind ook bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding als die er nog niet is.