Scholen

Siriuz werkt nauw samen met alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Breda.

Basisscholen

Voor het mentoraatsprogramma van Siriuz kunnen basisscholen in de gemeente Breda kinderen aanmelden die naar een middelbare school in de gemeente Breda gaan. Basisscholen die eerder leerlingen hebben aangemeld krijgen hiervoor jaarlijks een schriftelijke uitnodiging.

Momenteel biedt Siriuz helaas geen mogelijkheid voor de instroom van schoolgaande leerlingen van buiten de gemeentegrenzen van Breda. Wij staan wel open voor gesprekken hierover met betreffende scholen en gemeentes.

Als een leerkracht van groep 8 voorziet dat een leerling extra steun en aandacht nodig heeft bij de start op de middelbare school, kan hij/zij het kind bij ons aanmelden. Het gaat vaak om leerlingen die het in groep 8 nog redelijk doen, maar door omstandigheden het risico lopen onder hun niveau te gaan presteren of zelfs uitvallen. Aanmelden gebeurt altijd met toestemming van de ouders en met instemming van het kind zelf. Aan elke aanmelding gaat een intakegesprek met de leerkrachten van groep 8 en/of de IB-er en toetsing aan een aantal vaste criteria vooraf. Voor de specifieke voordrachtscriteria kun u contact met ons opnemen.

Middelbare scholen

Kinderen voor ons mentoraatsprogramma worden in beginsel aangemeld door de basisscholen. Wij houden echter een aantal plaatsen vrij voor brugklasleerlingen die in de eerste maanden na hun start op de middelbare school toch behoefte blijken te hebben aan een steuntje in de rug. Zij worden aangemeld door de afdelingsleider, ondersteuningscoördinator of klassenmentor. Daarnaast kunnen instanties zoals CJG, Maatschappelijk Werk Breda en Bureau Jeugdzorg leerlingen in deze leeftijdscategorie aanmelden. Deze aanmeldingen worden altijd teruggekoppeld naar de leerkracht van groep 8 en/of de IB-er van de basisschool waar het kind vandaan komt. Momenteel hebben wij helaas geen mogelijkheid voor instroom van oudere leerlingen vanuit de middelbare scholen.

Medewerking van de ouders

De ouders houden de volledige verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van hun zoon of dochter. Wel hebben zij de thuismentor toestemming gegeven om op school te overleggen over de leerprestaties van hun kind. Siriuz stelt de ondersteuningscoördinator en de klassenmentor hiervan op de hoogte voordat de thuismentor contact opneemt. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Focus van de mentor

De thuismentor richt zich op de motivatie en schoolprestaties van het kind. In het ene geval gaat het om het ‘leren plannen’ en ‘leren leren’, in het andere geval ligt de nadruk op rekenen of begrijpend lezen. Ook het bevorderen van goede leeromstandigheden thuis of het omgaan met lastige situaties op school kan het onderwerp zijn.

Procedure basisschool

Alle basisscholen in de gemeente Breda kunnen leerlingen voordragen. Ieder schooljaar medio januari ontvangen de basisscholen die voordragen een aanmeldingsformulier en een overzicht van de voordrachtscriteria.
Het is belangrijk dat zowel ouders als leerling mee willen doen aan het programma. Als dit het geval is, kan de leerling worden aangemeld. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier vindt een gesprek plaats tussen de mentorcoördinator van Siriuz en de leerkracht van groep 8 en eventueel de betreffende IB-er. Als na dit gesprek besloten wordt dat de leerling in aanmerking komt voor begeleiding van een thuismentor van Siriuz, volgt een kennismakingsgesprek met de leerling, zijn/haar ouders en mentorcoördinatoren van Siriuz. Na dit gesprek gaan wij op zoek naar een passende mentor. De mentorcoördinator stelt de mentor aan de leerling en zijn/haar ouders voor tijdens het kennismakingsgesprek. Hier wordt ook het gezamenlijk contract ondertekend tussen de thuismentor, de leerling en zijn/haar ouders. Daarna kan het mentoraat van start gaan.

Basisscholen die voordragen:

Breda:

 • Apollo (Prinsenbeek)
 • Burgst Groene Hil
 • Burgst Moeraszegge
 • De Boomgaard
 • De Driezwing
 • De Eerste Rith
 • De Fontein
 • De Fontein Kangaroestraat
 • De Griffioen (Prinsenbeek)
 • De Liniedoorn
 • De Parel
 • De Spindel (Bavel)
 • De Spoorzoeker
 • De Tweesprong
 • De Weerijs
 • De Wegwijzer (Teteringen)
 • De Weilust
 • De Wildert
 • De Wisselaar
 • Hagehorst
 • Het Noorderlicht
 • ISK
 • J.F. Kennedy
 • Kievitsloop
 • Montessorischool Breda
 • Okba Ibnou Nafi
 • Sinte Maerte
 • St Joseph
 • Westerhage

Middelbare scholen waar begeleid wordt:

Siriuz begeleidt haar mentoraatsleerlingen op alle middelbare scholen in de gemeente Breda. Voordrachten geschieden in principe vanuit het primair onderwijs (groep 8).